ANADOLU AŞİRETLERİ KONULU KOFERANS

ANADOLU AŞİRETLERİ KONULU KOFERANS

ANADOLU AŞİRETLERİ KONULU KOFERANS
banner282

 Türk Tarih Kurumu eski başkanı Prof. Dr.Yusuf Halaçoğlu Türk Ocakları Uşak Şubesinin davetlisi olarak Atatürk Kültür Merkezinde verdiği konferansında” Anadolu da yaşayan insanların geçmişlerinin nereye dayandığını incelemek gerektiğini, nufüs hareketlerinin devletlerin kurulması ve yıkılması ile yakından alakalı olduğunu Prof Selim Deringil’in Anadolu da 3 milyon Türk nüfusunun olduğuna dair ifadelerinin doğru olmadığını, 3 milyon Türk nüfusunun Anadolu’daki diğer nüfus gruplarını kontrol etmesinin mümkün olmadığını,

Dünyanın her yerinden büyük nüfus hareketlerinin yeni devletler kurulmasına yol açtığını, Türk nüfusunun Avusturya, Somali, Yemen, Suudi Arabistan, Kafkasya, Cezayir çemberinde etki gösterdiğini, izlerinin bulunduğunu,

Osmanlı Devletinde yeni fethedilmiş yerlere Yörük aşiretlerinin yerleştirildiğini, giden aşiretlerin han, hamam, köprü, çeşme yaptıklarını Türk varlığını oralarda yaşattıklarını Yunanistan’da Bulgaristan’da eski Türk mezarlarının yok edildiğini, bunun amacının Türk izlerini silmek olduğunu,

Amerikan merkezli bir vakfın 2008 yılında yaptığı sosyal araştırma verileri ile Prof. Şaban Kuzgun’un yaptığı araştırmalardaki veriler karşılaştırılmıştır.

AB’nin alevi nüfusu ayrı bir etnik grup gibi göstermeye çalıştığı oysa Türk ve Kürt Alevilerinin olduğunu, Alevilerin ayrı bir etnik grup olmadığını,

Türkiye Türkler, Manavlar, Yörükler, Terekeler hepsi oğuz boyundan gelmiş olduklarını,

Muhacır, Göçmen, Türk, Yörük, tereke hepsinin mezar taşlarında ortak özelliklerinin işaretlinin olduğunu, vefat edenlerin ardından 3-7-52 günlerinde okutulan mevlitlerin eski Türk dininden gelme bir adet olduğunu,

Anadolu aşiretleri içine kapanık yaşadıkları için asimile olmamışlardır. Osmanlı devleti bir yere nakletmek istediğinde o yerin iklim özelliklerine benzer yerde yaşayan nüfusu nakletmiştir. Örneğin; Kıbrıs’a nufüs yerleştirilmek istenildiğinde Mersin civarından yerleştirildiğini,

Anadolu aşiretlerinden Rişvan Türk Aşireti Kürtleştirilmiştir. İğdir boyundan ayrılan Rişvan Bey Rişvan aşiretini kurmuştur. İzollardan ayrılan Türk aşireti Kürtleştirilmiştir. Bugün ki Norşin aşiretidir. Yiva boyundan ayrılan Zeydanlar aşireti Kürtleştirildiğini

Uşak eskiden Kütahya’ya bağlı idi. Uşak’ta Avşar Yörüklerinin hâkim olduğunu, kayı, akkoyun, tatar, kılcan Yörüklerinin bulunduğunu, Osmanlı devleti döneminde 1528-1529 yıllarına ait kayıtlarda geçen köy adlarının günümüzde de devam ettiğini,

2003 yılı itibari ile ABD’den Türkiye’ye Osmanlı arşivlerinin incelemek için 803 araştırmacının geldiğini, ABD milletinin olmadığını, ABD ile Osmanlı Devletletinin benzeştiğini, Osmanlı milletininde olmadığını, Abd ile Osmanlı devletlerinin benzeştiğini, Osmanlı devletinin Osmanlı milletini oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını, ABD devletinin 200 yıllık geçmişi ile Abd milleti bilincini oluşturduğunu,

Bugüne kadar Osmanlı arşivlerini incelemek için 3 milyon yabancının Türkiye’ye geldiğini, Bir devletin ayakta kalabilmeleri için birinci şartın hukuk devleti olması gerektiğini, hukuk demek adil davranmak demektir. Osmanlı devletinin 600 sene ayakta kalmasının sebebinin hukuk devleti olması olduğunu, devletin örfi hukuk ile yönetildiğini, şerri hukukun sadece vergi alanında uygulandığını, Osmanlı devleti mahkemelerini izleyen akil insanlardan oluşturulmuş 3-7 kişinin izlediğini, mahkemenin düzgün işleyip işlemediğini gözlemlediğini, söyledi.

YORUM EKLE
banner534
SIRADAKİ HABER