TIBBİ ATIKLARIN İMHASI DEVAM EDİYOR

TIBBİ ATIKLARIN İMHASI DEVAM EDİYOR

TIBBİ ATIKLARIN İMHASI DEVAM EDİYOR
banner471

Uşak Belediyesi ile Afyon Merkezli Miroğlu Temizlik Firması arasında yapılan protokol sonucu Uşak'ta tıbbi atıkların toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesine devam ediliyor.2011 yılı Ocak- Kasım aylarında Uşak ilinde 240 bin kg civarında tıbbi atık toplanarak; hidrolik sistemli hassas elektronik kantar mekanizması bulunan özel donanımlı tıbbi atık aracı ile Afyonkarahisar’da bulunan Tıbbı Atıkları Bertaraf Tesisinde sterilizasyonu sağlandı.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Kara, Tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için evsel atıklardan ayrı tutulması gerektiğini belirterek, Hastane görevlileri, Sağlık Ocağı görevlileri, Aile Hekimlikleri, Veterinerler, Özel Muayenehanesi olan doktorlar ve diş hekimleri ile tedavisi evlerinde yapılan hasta yakınlarının tıbbi atıklar konusunda özellikle daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Tıbbi atıkların ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri takdirde; başta hepatit olmak üzere tehlikeli hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne geçilemeyeceği gibi, birçok sağlık, çevre ve maliyet probleminin ortaya çıkmasına sebep olacağını belirten Kara; bu atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağında toplanması, taşınması, sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi ve depolanmasının toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.“Tıbbi atık malzemeleri tehlikeli birer madde olduklarından dolayı toplanması, taşınması, sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi ve depolanması için gerekli eğitimi almış elemanlarla çalışılmalıdır” diye konuşan Kara, “Tıbbi Atık dediğimiz kavram, atık üreticilerinden (Hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, doktor muayenehaneleri, eczaneler, vb.) kaynaklanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkları ifade eder” dedi.

Tıbbi atıklar şöyle sıralanabilir:
Enfeksiyöz atıklar:
Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar.
I. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları (Kültür ve stoklar, infeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar, diğer kontamine laboratuvar atıkları, lam, lamel, pipet, petri vb.)
II. Kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler,

banner521
III. Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük, eldiven vb.)
IV. Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)
V. Karantina atıkları
VI. Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
VII. Enfekte deney hayvanları leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler
Patolojik atıklar: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat otopsi vb. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları (Ameliyathaneler, morg, otopsi adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan
vücut parçaları, organik parçalar, plesanta, kesik uzuvlar vb. insani patolojik atıklar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri)
Kesici delici atıklar: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara sebep olabilecek atıklar(enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer cam v.) olarak ayrılmıştır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER