UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI
banner628
 UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN
TAŞINMKAZ MAL SATIŞ İLANI

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası mülkiyetindeki taşınmazın karşısında yazılı gün ve saatte AÇIK TEKLİF USULÜ ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi No.1 / UŞAK adresinde bulunan toplantı odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.          

 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

 1)Geçici teminat makbuzu veya mektubu(Banka teyit yazısı ile birlikte),

 2)Nüfus hüviyeti sureti,

 3)İkametgah belgesi, (tüzel kişilerde ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi),

 4)Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

 5) Dosya alındı makbuzu

 6)Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte teklif mektuplarını içeren teklif zarflarını, Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi No.1 / UŞAK adresinde yer alan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı binasının 2. Katında evrak kayıt bölümüne ihale saatine kadar teslim edilecektir. İhale saatinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

İhaleye katılacak isteklilerin noterden onaylı vekaletname ile tüzel kişilerden ise 2016 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi No.1 / UŞAK adresinde yer alan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı binasının 2. Katında evrak kayıt servisinde ücretsiz görebilir. İhaleye katılabilmek için şartname ve ihale dosyası 100 TL karşılığı alınacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

KEYFİYET İLAN OLUNUR.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2016, 21:03
YORUM EKLE
banner633
SIRADAKİ HABER