TİROİD HASTALIKLARINDA GÜVENLİ BİR ERKEN TANI YÖNTEMİ VAR

TİROİD HASTALIKLARINDA GÜVENLİ BİR ERKEN TANI YÖNTEMİ VAR

TİROİD HASTALIKLARINDA GÜVENLİ BİR ERKEN TANI YÖNTEMİ VAR
banner475
banner471

Tiroid ve meme hastalıklarının karakterini anlamak için İnce İğne Aspirasyon Yöntemini tercih edebilirsiniz. Poliklinik ya da servis şartlarında uygulanan bu yöntem ağrısız, çok kolay ve güvenilir bir tanı yöntemidir.

Türkiye genelinde sayılı merkezlerde ender olarak yapılabilen bu yöntem Uşak ve çevresinde Medical Park Uşak Hastanesinde başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntem sayesinde nodüllerin iyi veya kötü huylu olduğu anlaşılmaktadır.

Az çalıştığında halsizlik, aşırı kilo, mutsuzluk; çok çalıştığında titreme, çarpıntı, sinir ve aşırı kilo kaybına neden olan tiroit, hem fiziksel hem ruhsal yönden bizi esir alabiliyor…

İşte tiroidin az ya da çok çalışması durumunda hem fiziksel hem psikolojik birçok sağlık sorununun ortaya çıktığını söyleyen Medical Park Uşak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Akdağ tiroit sorunlarını ve tiroid tümörlerinin karakterini belirlemede en etkili bir erken tanı yöntemi olan İnce İğne Aspirasyon Biyopsi (İİAB) yöntemi hakkında bilgiler verdi:

Herkeste bulunan bir organ olan tiroit, boğazımızda hava aldığımız gırtlağın önünde yer alır. Tiroidin hormon üretme görevi vardır ve bu hormona tiroksin denir. Tiroit tarafından üretilen bu hormon tiroit damarları yoluyla kanımıza verilir. Az ya da çok çalışması durumunda pek çok sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır.

Tiroid bezinin büyümesine ise guatr denir. Bu büyüme, gözle görülebilir veya sadece tıbbi görüntüleme yöntemleri ile ortaya konabilir. Halk arasında tiroidin her türlü hastalığına guatr demek alışkanlık olmuştur.  Halbuki tıbben, sadece, tiroidin kanser dışındaki büyümelerine guatr denmektedir.

TİROİD HASTALIKLARI

Tiroid bezinin işlevleri kalıtım, radyasyon, iyot eksikliği, yaşlanma gibi faktörlere bağlı olarak bozulabiliyor.

Tiroidin Hormon Hastalıkları: Tiroidin hormon üretimindeki bozukluklardır: 2 tür tiroid hormon hastalığı vardır: Tiroid tarafından aşırı hormon üretilirse buna hipertiroidi, yani zehirli guatr denir. Aksi de mümkündür, tiroid yetersiz hormon üretimi yaparsa buna hipotiroidi (tiroid hormon yetmezliği) denir.

Tiroidin Yapısal Hastalıkları: Tiroidin yapısı, dokusu bozulmuştur, tiroid hormonu üretimi normal veya anormal olabilir. Bu hastalıkları 2 gruba ayırıyoruz: tiroidin kanserleri, tiroidin kanser dışındaki diğer yapısal hastalıkları yani nodüller ve iltihaplar.

Tiroid Hastalıklarının En Sık Görülen Belirtileri Nelerdir?

1)      Çarpıntı (kalp çarpıntısı)
2) Kilo Artışı
3) Çabuk Yorulma
4) Aşırı Sinirlilik

Tanıda kullanılan testler

Tiroid hastalığından şüphelenildiği durumlarda öncelikle hastanın hastalık öyküsü alınıyor ve ayrıntılı muayene ediliyor. Kanda tiroid hormonlarının düzeylerinin tayininin yanısıra ultrasonografi, sintigrafi olarak adlandırılan görüntüleme yöntemi, tiroid bezinden ince iğne ile örnek alınması başlıca tanı yöntemleri olarak kabul ediliyor. Tiroid hormonları veya tiroid hormon yapımını engelleyen ilaçların tedavide öncelikle kullanıldığı belirtiliyor.

 

Tiroit kanserleri nasıl ortaya çıkar?

Tiroit kanserleri genelde tiroit içerisinde nodül olarak ortaya çıkar. Nodül, tiroit hücrelerinin oluşturduğu yuvarlak veya elips şeklindeki kitlelerdir. Tiroit kanseri tanısı, ya tiroit nodüllerinin incelenmesi sonucu ya da herhangi bir nedenle uygulanan tiroit operasyonlarında rastlantı sonucu konur.

Tiroit kanserleri genelde nodül olarak ortaya çıktıklarından tanı nodüle yönelik araştırmalar ile konur. Nodüllerin araştırılmasında basit, güvenli ve en etkin tek yöntem ise İnce İğne Aspirasyon Biyopsi yöntemidir.

 

İnce İğne Biyopsisi Çok Acı Verir Mi?

İnce iğne aspirasyon biyopsisi tiroid nodüllerinin karakterini anlamak için yapılan ağrısız çok kolay ve güvenilir bir tanı yöntemidir. Muayenehane şartlarında deneyimli bir hekim tarafından kolaylıkla uygulanabilmektedir. Özelikle büyüme eğiliminde olan, boyutları 1cm ve üzerinde, birden fazla sayıda, tiroid sintigrafisinde soğuk nodül olarak tespit edilen, radyasyon almış nodüllere uygulanması gerekir. İİAB (İnce İğne aspirasyon biyopsisi) tanı için kullanılan bir yöntemdir, tedavi içermez olası kanser hücrelerini yaymaz. İğnenin içine dokunun kendisi değil, dokudan kopan hücreler  alınır. Sadece bu hücrelerin incelemesine olanak tanır ve örnek alınan hücrelern iyi veya kötü huylu olduklarını söylenebilir.

Avantajları:

  • Özel cihaz gerektirmez
  • Kolay
  • Çok ucuz
  • Hasta konforu yüksek
  • Morbidite çok düşük
  • Doğruluk oranı yüksek
  • Poliklinik ve muayenehanede uygulanabilir

 

Bu yöntem sadece tiroid hastalıklarının karakterini belirlemede değil meme hastalıkların da da erken tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır.

 

banner473
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER