HZ.MUHAMMED’LE YAŞAYAMADIĞINA AĞLAYAN PRENS BİSMARCK…

Alman devletinin zayıf konfederasyonlarla yönetildiği 19.yüzyılın sonrasında; devleti toparlayıp, güçlü bir imparatorluk kuran Prens Otto Von Bismarck Almanya’nın ilk başbakanıdır (şansölye) …Almanya’nın en önemli devlet adamlarındandır.

Bismarck, kitabında KUR’AN-I KERİM ve

HZ. MUHAMMED s.a.v ile ilgili tarihe ve akıllara “DUR! BENİ DİNLE” diyecek şu cümleleri yazmıştır.

Diyor ki Bismarck özetle; “KUR’AN-I KERİM’i her yönüyle inceledim, her kelimesinde büyük bir hikmet (bilgelik) gördüm. Kur’an gibi benzersiz, toplumu ve insanlığı yönetecek hiçbir eser yoktur ve gelemez!

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’e hitaben der ki:

“Seninle aynı devirde yaşayamadığım için Ey Hz. Muhammed s.a.v derdim çok büyüktür. Öğreticisi ve müjdeleyicisi olduğun bu yüce kitabın senin olmadığı aşikârdır. Bu yüce yaratıcınındır. Kur’an-ı Kerim’i inkar etmek, müspet ilimleri reddetmek kadar gülünç ve saçmadır. İnsanlık senin gibi seçkin bir yeteneği bir defa görmüş, bundan sonra bir daha da göremeyecektir. Yüksek huzurunda, çok derin bir saygıyla eğilirim.

Çeşitli zamanlarda, toplumu ve insanları yönetmek için Allah’ın gönderdiği diğer indirilmiş kitapları tam ve etraflıca inceledim. İnsanlar tarafından bozulmuş (tahrif) olduklarından, hiçbirinde hikmet (bilgelik) ve isabet (yerinde olma) göremedim. Bu bozulmuş kitaplardaki kanunlar, değil bir toplumu, bir ev halkının saadetini bile temin edecek nitelik ve esastan pek uzaktır.

Ama Muhammedi’lerin s.a.v Kur’anı bu sözlerin dışındadır.

Ben Kur’anı her yönüyle tetkik ettim (inceledim). Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Muhammedi’lerin s.a.v düşmanları bu kitabı Hz. Muhammed ‘in s.a.v yazdığını iddia ediyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en olağanüstü bir beyinden böyle bir harikanın ortaya çıkmasını iddia etmek gerçeklere göz kapayarak kin, garaz ve düşmanlık anlamını ifade eder ki; bu da ilim ve hikmetle olabilecek birşey değildir. Kur’anın insanlarca yazılabilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Ben şunu iddia ederim ki; Hz.Muhammed s.a.v mümtaz (seçkin) bir kuvvettir. Yaratıcı kudret (Allah) ; böyle bir şahsı bir daha dünyaya getirmeyecektir.

Seninle aynı zamanda yaşayamadığımdan dolayı çok müteessirim EY MUHAMMED! s.a.v Senin muallimi (öğreticisi) ve yaymış olduğun (naşiri) olduğun bu kitap, senin değildir. O ilahidir (lahutidir). Bunun ilahi olmadığını iddia etmek, mevcut bilinen ilimlerin geçersiz olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet (insanlık) senin gibi mümtaz (seçkin) bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra da bir daha göremeyecektir. Ben yüksek huzurunda büyük bir sevgiyle, en yüksek hürmetle eğilirim…

ALMAN HÜKÜMDARLARINDAN

OTTO VON BİSMARCK (1815-1898)

Tarihe demir şansöliye Bismarck diye geçen hükümdarın, bu muhteşem sözlerini üniversiteye başladığım 1974 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Tarihçe-i Hayat-ı adlı eserinden okumuş ve çok büyük hayret etmiştim. Efendimizin s.a.v kutlu doğum haftası dolayısıyla sizlerle paylaşmak istedim. Bismarck’ın sözlerinin üzerine söylenecek söz yok!

Sözlerin en büyüğü Kura’an-ı Kerim’den bir ayetle bitirelim; “Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebî’ye (Peygamber’e) salat ederler. Ey iman edenler, (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler) siz (de) O’na salat edin! Ve (O’na) teslimiyet içinde salat edin…

Selam ve dua ile…

YORUM EKLE