KENT KONSEYİNDEN UŞAK BELEDİYESİNE KINAMA

Uşak Kent Konseyi yaptığı basın açıklaması ile Atatürk Kültür Merkezinden çıkarılmalarını kınadı. Seçim öncesi başlayan ve seçim sonrası kapı önüne konulmakla ,ilgili tüm detaylar kamuoyu ile paylaşıldı ve Uşak Belediyesi kınandı.

Uşak Kent Konseyi Yönetimi Ramada Otel de düzenlediği basın toplantısı ile Uşak Belediyesini kınarken Kent Konseyinin sokağa atılış  öyküsünü de basınla paylaştı.

Kent Konseyi Başkanı Dr. Zafer Aydın seçimlere 3 gün kala Belediye Başkan yardımcısı Hakan Uludağ  tarafından aday olmaması ve belediye olarak Ramazan Atasorkun’u destekleme kararı aldıklarını ve üstü kapalı tehdit etmesiyle sürecin başladığını  Özel Kalem Müdürü Seyfullah Furtuna’nın seçimde oy kullanacak üyeleri telefonla arayıp üstü kapalı tehdit etmesi ile devam ettiğini anlattı.

İŞTE KENT KONSEYİ TARAFINDNA YAYINLANAN KINAMA MESAJI

Uşak Kamuoyuna Duyuru

         Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kenti hak hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme bilinci, hoşgörü ve saygı ilkeleri çerçevesinde halkın yönetim katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmeyi, sivil toplumun güçlendirilmesi, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlı ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini ve toplumsal sorunlar ile milli ve manevi hususlardaki duyarlılıklarını arttırmak amacıyla kurulan Uşak Kent Konseyi, malumunuz olduğu üzere 3 Haziran 2016 Tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde Genel kurulunu gerçekleştirmiştir.

         2 adayın yarıştığı genel kurul son derece centilmen bir şekilde gerçekleşmiş olup adaylar demokratik hakları gereğince seçim kampanyalarını en güzel şekilde hiç bir engellemeye kısıtlamaya maruz kalmadan yapmışlardır.

         Neticesinde Uşak Kent Konseyi Olağan genel kurulu yapılmış olup Genel Kurulda Dr. Zafer Aydın ve yönetimi 158 oy alırken Ramazan Atasorkun ve yönetimi 57 oy almıştır. 

         Çoğunluğun yönetimi olan demokrasi aynı zamanda azınlığın haklarını da koruyan, Sosyal eşitsizliği yok etmeye çalışmakla birlikte, fırsat eşitliği sağlamaya çalışan bir yönetim sistemi olduğuna inanan yönetimimiz aynı yönetim anlayışıyla şehrimize hizmet etme arzusuyla hareket etmeyi amaçlamıştır.

         Ancak Seçimin hemen akabinde Uşak Belediyesi, Çalışanları aracılığıyla Uşak Kent Konseyinin artık Atatürk Kültür Merkezinde Kalamayacağını belirtmesi bütün yönetimimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Hemen ardından Konseyimizin tabelasının bina girişinden kaldırılması ve belediyece konseyimize tahsis edilen aracın geri alınması bizleri hayrete düşürmüş ve mesaisini bu şehre harcayan, bu kentin gelişimi ve değişimi için emek harcayan, kurumlar arası diyalogun gelişmesiyle birlik ve beraberlik bağlarının güçleneceğine inanarak çalışan bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Uşak Kent Konseyi bütün yönetim kurulu ve üyeleriyle şehrimiz için çalışırken siyasi hesaplarına bizleri alet eden yöneticileri Uşak Halkına havale ediyoruz.

Uşak Kamuoyuna Duyuru;

                         Sayın Basın mensupları;

            3 haziranda yaşadığımız Seçimli genel kurul öncesi ve sonrasında yaşananların kamu oyuyla paylaşılması zorunluluğu doğmuştur. Çünkü 5393 sayılı belediye kanununun 76. Maddesi  Belediyeye ve Kent Konseyine  kanunen şu sorumluluğu yüklemektedir;

Madde 76;

Kent Konseyi kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık sosyal yardımlaşma ve dayanışma ,SAYDAMLIK,hesap sorma ve HESAP VERME, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,sendikaların,noterlerin varsa üniversitelerin,ilgili STK’ların, siyasi partilerin,kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan Kent konseyinin faliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda YARDIM VE DESTEK SAĞLAR…denmektedir

Bizlerde saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde yaşadıklarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Dilerseniz öncelikle Uşak kent Konseyinin Kuruluşundan bugüne sürecini hatırlayalım;

         UŞAK KENT KONSEYİNİN KURULUŞU:

1. Uşak Kent Konseyi 2009 yılında dönemin Belediye Başkanı zamanında kuruldu. İlk olarak Kent Konseyi Başkanı seçilen Cafer Çankaya başkanlığındaki yönetim döneminde, Uşak Atatürk Kültür Merkezi üçüncü katta bulunan salon bölmelere ayrılarak Sekreterya, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Engelsiz Yaşam Meclisi ve Başkanlık Odası olmak üzere beş odaya oluşturuldu.

2. Kent Konseyinde oluşturulan salon, kurulduğu tarihten bu güne kadar başta Uşak Belediyesi olmak üzere birçok STK tarafından kullanılmıştır. Örneğin belediye en son düzenlediği yaklaşık aylık periyotlarla süren ve üç ayrı grubun girişimcilik eğitimini bu salonda gerçekleştirdi.

3. 2012 yılı başında yapılan dört adayın yarıştığı seçimle Kent Konseyi Başkanlığına Dr.Zafer Aydın seçildi. İlk toplantı da, bizzat katılımcı da olan dönemin Belediye Başkanının talimatıyla Kent Konseyinin amblemini taşıyan on iki kişilik bir minibüs Kent Konseyine tahsis edildi. Her yıl bu aracın sözleşmesi yenilendi. Her ne kadar bu araç bu güne kadar çok büyük ağırlıkla belediyenin servis aracı olarak kullanılsa da, şehirde devamlı bu aracın Belediye için dolaşması nedeni ile Kent Konseyinin tanınırlığına katkı sağladı.

4. Kurulduğu andan bugüne, bu yeri kullanan ve bu aracı kendisine tahsis olan Kent Konseyi, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hertürlü faaliyeti yapmakta, yapanlara destek olmakta, elinden gelen katkıyı sunmaktadır.

Gelelim seçimli genel kurul sürecine.

 

2014 Mart yerel seçimlerinde Sayın Nurullah Cahan belediye başkanı seçildi. 2014 Haziran ayı içerisinde yapılan Kent Konseyi Başkanlığına Dr.Zafer Aydın diğer iki adayı geride bırakarak seçimi kazandı. İlk iş olarak Sn.Belediye Başkanı ve Kent Konseyi konusundan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı (Sn.Hakan Uludağ) Kent Konseyi toplantılarına defaatle davet edilmesine rağmen icabetle karşılık bulunamadı.

2. 2016/Ocak’da, bu yılın haziran ayının üçüncü gününde (Ramazan-ı Şerif gelmeden önce)  seçime gidilme kararı alındı. Bu bilgi belediye yönetimi ile paylaşıldı. Bu süreçte, Kent Konseyi yürütmesi olarak sekretarya aracılığı ile Sn. Belediye Başkanından görüşme ve fikir teatisi yapma konusunda talepte bulunuldu. Ancak olumlu yada olumsuz bir geri dönüş söz konusu olmadı. Mart ayı içerisinde Yürütme Kurulu kararıyla randevu talebi yazılı olarak yapıldı. Buna göre bu talepte, cevap verilmeyerek (zımnen) reddedildi.

3. Yürütme Kurulu, Yönetmelik gereği 02.05.2016 tarihinden (seçimden bir ay öncesinde) basın aracılığıyla seçim yapılacağını duyurdu. Yine, Yönetmeliğe uygun olarak (STK, Sendika, Oda, Siyasi Parti ve diğer bileşenleri ihtiva eden) 600 civarı Genel Kurul delegasyonu adaylarına yazılı bildirim yapıldı. Bunlara ek olarak, diğer olanaklar ile (sosyal medya, gazete, haber ve TV vs) kongre ilan edilip, duyuruldu.

4. Yönetmelik’te öngörülen prosedüre uygun olarak, seçimden on beş gün öncesinde, (yani 20.05.2016 Cuma, 17:00’a kadar) Genel kurul üyesi olmak isteyenler (yani delegasyon üyesi olmak isteyenler) başvurularını yaptılar. İki başkan adayı Dr. Zafer Aydın, Ramazan Atasorkun ve diğer ilgililerinin hazır bulunduğu kent konseyi sekretaryası listelemeyi bitirerek, delegasyon sayısını, isimlerini belirledi ve Genel Kurul tam sayısını 305 olarak tayin edip imza altına alındı, yukarda belirtilen yollar ile ilan etti.

5. Seçimden üç gün öncesi (yani 31.05.2016 Salı günü) Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ; mevcut Başkan Dr. Zafer Aydın’dan görüşme talebinde bulundu ve kendisine “adaylıktan çekilmesi” konusunda telkin ve taleplerde bulundu. Hastanede gerçekleşen görüşmede,  “gerekirse hali hazırda aday olan iki adayın da çekilmesi, üçüncü bir isim bularak onun desteklenmesinin” uygun olacağını, aksi halde Kent Konseyi meselesinin farklı boyuta kayabileceğini belirtti.

6. Uygun olabilecek üçüncü isim kim olacak diye sorulduğunda ise henüz düşünmedik bulunur bir isim cevabı verildi. Belediye özel kalemi aynı saatlerde Genel Kurul delegelerine telefon ile arayarak yada davet ederek görüşerek telkin sınırlarını aşan, adeta zorlamaya yönelecek düzeyde ifade ve beyanlar ile Dr.Zafer Aydın’ın değil de, Belediyenin gerçek adayı olan Ramazan Atasorkun desteklenmesini belirtmişlerdir. Buna rağmen Dr.Zafer Aydın Başkan seçilir ise, Kent Konseyinin yerinin tahliye edilip, lağvedileceği sözleri dilden dile dolaşmaya başladı.

7. 03.06.2016 (seçim günü) Yalova’dan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) (6. Dönem) Başkanı Hasan Soygüzel, (Gebze Kent Konseyinden) TKKB Yürütme Kurulu Üyesi A.Esat Ural’ın da katıldığı Genel Kurul gerçekleştirildi. İki adayın olduğu seçimde ilk turda Dr.Zafer Aydın 215 oydan 158 oy Ramazan Atasorkun da 57 oy aldı. Ramazan Atasorkun un çekilmesi üzerine Zafer Aydın üçüncü kez başkanlığa seçilmiş oldu. Zafer Aydın’ın 20 kişilik ekibiyle beraber yürütme kurulu teşekkül etti.

D- KENT KONSEYİNİN KİLİTLENMESİ!!!

1. 05.06.2016 Pazar günü, Belediyenin şirketi UTAŞ’ın başında olan Ali Rıza Çimen’in emri ne binaen rivayetiyle ile AKM dışarısında bulunan Uşak Kent Konseyi tabelası söktürüldü.

2. 06.06.2016 Pazartesi sabah Kent Konseyinin amblemi bulunan minübüsün üzerinden bu amblem söktürüldü.

3. Yaşanan bu olaylar neticesinde, mutatta Perşembe günleri toplanan Yürütme Kurulumuz,  06.06.2016 tarihinden saat 16 da ivedi olarak bir araya gelme kararı aldı. Toplantı öncesinde(Saat 14:00 gibi) Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın ve UTAŞ Başkanının emirleri ile Kent Konseyinin kitleneceği ve oraya gelen hiç kimsenin alınmayacağı bilgisi sekreterliğimize iletilmiştir.

4. Herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşanmaması için, toplantı öncesi, ilimiz milletvekilleri aranarak bilgi verilmiş, bu vahim durum aktarılmıştır. Toplantımız esnasında, sekreter hanım Kültür Müdürü Yusuf bey ve  AKM’nin asıl müdürü Ali Eker, tarafından üç kez dışarıya çağrıldı.

5. Son seferin de “hemen boşaltılmadığı takdirde  fiziksel olarak belediye görevlileri ve güvenlik tarafından müdahele edeceklerini çok hızla boşaltmamız emrinin başkan tarafından verildiği” bilgisi iletildi.

6. Bunlar yaşanırken, orada bulunan engelli arkadaşlarımız, Gaziler Derneği başkanımız, akademisyenlerimiz,  kadın  arkadaşlarımız, muhtarlarımız kısaca tüm yürütme kurulu, şaşkın halde idik. Olası bir tatsız olayın yaşanması ihtimalini gözeterek toplantıyı sonlandırarak adeta yangından ilk kurtarabileceğimiz karar defterimiz ve bir iki evrakımızı alarak dışarıya çıktık. Tabii ki Kent Konseyinin tüm hafızası bilgisayarlar içerisinde kaldı.

7. Kamunun malı olan Atatürk Kültür Merkezinden adeta terörist kovarcasına gönüllülük esasıyla bu güne kadar çalışan kent Konseyi yürütmesi üyesi arkadaşlarımıza, gazimize, engellilerimize, gençlik meclisi başkanımıza, akademisyenlerimize, STK temsilcisi kadın çalışma arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, yaşatılan bu durum inciticidir. Kendisi de seçimle gelen birinin, bir seçimi bu kadar hazmedememesi ve bu şekilde davranması hukuka uygun olmadığı kadar, toplum nezdinde ayıplanmıştır.

Yaşanılan bu talihsiz olayların Uşak  halkının hafızasına bir utanç tablosu olarak kazınacağına maalesef  şüphemiz yoktur.

Türkiye kent Konseyleri Birliği süreci yakından takip etmekte ve gerekli hukuki hakların korunması için hazırlık yapmaktadır.

Geldiğimiz noktada gönüllü olarak yaşadığı kente katkı sağlamaya çalışan Uşak Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri olarak her zaman olduğu gibi istişare ve ortak akılla olanakların elverdiği ölçüde hizmet etmeye devam edeceğimizi belirterek sözlerimizi başta Sn Valimiz olmak üzere  vekillerimizi Stk larımızı, odalarımızı ve halkımızı KENTİNE VE KENT KONSEYİNE sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla …

                                                                                Uşak Kent Konseyi

                                                                              Yürütme Kurulu adına

                                                                                Bşk Dr.Zafer AYDIN
YORUM EKLE
YORUMLAR
yorum
yorum - 5 yıl Önce

kent konseyinin bugüne kadar usak için ne faydası olduğunu kimse anlayabilmişdeğil

Abdullah murad
Abdullah murad - 5 yıl Önce

Bu kirli ekip sadece kent konseyi seçimlirine müdahale etmedi Milletvekilliği Rektörlük Organize Sanayi seçimleine de çirkin bir şekilde müdahale etti Hepsini de kaybettiler Battıkça batıyorlar Menzili de batırıyorlar Lanetliyorum

Olmazzz
Olmazzz - 5 yıl Önce

Hazmedemezlerrrrr..yenilgi kitaplarinda yoook.. Osb de secimi kaybettiklerinde de neler oldugunu unutmayinnn..

Vefa büyük
Vefa büyük - 5 yıl Önce

Yazıklar olsun.bu nedir biz Nerede yaşıyoruz .iyiki gönüller yapmaya gelmişlerdi mazAllah öyle olmasaydı heralde bu insanları komple yok edeceklermiş! !!

ali
ali - 5 yıl Önce

hakan uludağ çok sinsi,

Hamdi yaşar
Hamdi yaşar - 5 yıl Önce

Bu bir rezalet .eğer anlatılanlar doğru ise ki sanırım yalanlanmadı. Belediye Başkanı hemen istifa etmeli yada görevden alınmalı. Kent konseyi üyelerini duruşları için tebrik ediyorum.

incil
incil - 5 yıl Önce

Konseyi AKM den çıkarmakla Başkan çok mutlu olmuştur artık.

banner633
SIRADAKİ HABER