29 AYET… 29 KUŞATMA… 29 MAYIS… ve FETİH…

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin…Millet yürüyecek arkandan!

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan…

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın..!

 

Arif Nihat ASYA’nın “FETİH MARŞI” ndaki “Delikanlılık” bambaşka, Yıldız Tilbe’nin şarkısındaki “Delikanlı” başka… İlim başka, magazin kültürü başka…

21 yaşında devletinin ve ordusunun başında… İstanbul’a giriyor… Çiçekleri padişah diye hocası Akşemseddin’e takdim ediyor halk; Fatih’i o yaşta sultan olarak tahmin edemiyorlar. Fatih ise hem dış âlemde sultan, hem de iç âlemde sultan… Diyor ki çiçekleri veren Bizans halkına; “Çiçekleri ilk verdiğiniz beni yetiştiren hocam Akşamseddin Hazretleri’ne veriniz…” Ecdadımızda ilim öğretene verilen değer, sanki ibadet gibi.

21 yaşında süper bir deha… Zamanın en geçerli 7 dilini biliyor (Farsça, Arapça, İtalyanca, Yunanca, Sırpça, Latince, İbranice). Zamanındaki ilimlerin âlimi… Padişah olduktan sonra bile hocalarından ders almaya devam eden alçak gönüllü öğrenci…

21 yaşında, Osmanlı sultanları içinde en büyük devlet ve siyaset adamı, en büyük asker ve en büyük kumandan, en büyük âlim….

21 yaşında; padişahlar içinde Yavuz Sultan Selim askeri deha yönüyle, Kanuni, siyasi deha yönüyle Yıldırım Beyazıt da ilim yönüyle Fatih’e yaklaşmışlar fakat ona yetişememişlerdir.

İstanbul’un fethini şifre olarak veren Fetih Suresi 29 ayettir. Kostantaniye 29 defa kuşatılmış ve fethedilmiştir. Kostantaniye’nin fethi. 29 Mayıs 1453 günüdür. Nice yıldızlar, nice gönül erleri sekiz asır boyunca kaç defa kuşatmaya katıldılar “ne güzel asker” olmak için…

Allah resulünün övgüsüne layık olabilmek için kaç tane komutan ne zorluklara katlanarak kuşattı. “Ne güzel komutan, ne güzel asker” payesini (unvanını) alabilmek için.

Allah’ın elçisi Medine’ye geldiğinde beyaz devesinin çöktüğü, 7 ay evinde efendimizi misafir etme şerefine layık olan Eyüp Sultan Hazretleri (576-669) şüphesiz İstanbul’un manevi fatihidir. Medine’den kalktı İstanbul surları önünde şehid oldu. Efendimizin (SAV) “Ne güzel asker” hitabına nail olabilmek için… Fetihten 781 yıl önce ve 94 yaşında bir delikanlı Eyyüb-i Ensari Hazretleri…

21 yaşında Fatih unvanını alan ve 41 yaşında, özel doktoru Yahudi Yakoba tarafından arsenik zehiriyle şehid edilen Fatih Sultan Muhammed Han’ı İstanbul’un fethinin 556. Yıldönümünde rahmetle yâd edelim. Onun torunları olduğumuzu unutmadan ona layık olmaya gayret edelim.

21 yaşında bir gün sabah namazından sonra kılık değiştirdin, başkent Edirne iken Ali Paşa çarşısına girdin, bir dükkandan iki ürün alamadın. Çünkü halkın diyargamdı (kendini değil, toplumu düşünen)…Esnaf; “Ben şimdi size bulgur sattım siftah yaptım efendim. Yanımdaki komşum henüz siftah yapmadı, lütfen gidin şekeri de ondan alın” dediler. Çarşının başından girdin sonundan çıktın, bir dükkandan iki şey alamadın.

21 yaşında çarşıdan çıktın secdeye kapandın… “Bu millet İstanbul’u da fetheder daha ilerisini de fetheder” dedin…. İmparatorlukları yıktın 3 kıtada ümranlar kurdun…

21 yaşındaki delikanlıların pek çoğu bugün sokaklarda avarece gezmektedir. Arzularının esiri olmaktan kurtulamamış. Milletinin derdiyle derttaş olmayı aklının kenarından geçiren kaç gencimiz vardır…

Yeni Fatihler ve yeni Fetihler yaşanması duasıyla, Efendimize (SAV), Eyüp Sultan Hazretleri’nin şahsında, tüm sahabe ve ecdadımıza, ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileğiyle…

 

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden…

Senin de destanını okuyalım ezberden…

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın…

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın..!

28 Mayıs 2011

Halis ARSLAN

FETİH MARŞI

 

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek

Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?
Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden....
Senin de destanını okuyalım ezberden...
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın...
Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini...
Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini?
Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!

Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır.
Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır.
Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın
Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasandan....

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;
Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!
Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın...

Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!

Yazar : ARİF NİHAT ASYA

 


 

YORUM EKLE