AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA ANGARYA GETİRİLEMEZ

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA ANGARYA GETİRİLEMEZ

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA ANGARYA GETİRİLEMEZ
banner282

    Uşak tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu düzenlediği basın toplantısında Aile hekimliği çalışanlarına angarya getirilmeye çalışıldığını iddia etti. Yapılan toplantıda:

“Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında, Kasım 2010 itibariyle tüm Türkiye’de aile hekimliği sistemi geçilerek sağlık ocaklarının yerini aile sağlığı merkezleri almıştır. Bu merkezlerin işletmeleri aile hekimlerine verilmiştir. Bütün görevlerine ek olarak,  aile hekimlerine  bu merkezlerin elektrik, su,ısınma, telefon, internet  faturalarını ödemek, kiralarını ve stopajlarını ödemek, personel çalıştırıp bunların maaşların sigortalarını ödemek gibi işleri de mevcuttur.

        Ağır koşullara ve iş yüklerine rağmen aile sağlığı merkezleri çalışanları, esas görevleri olan ve  birinci basamak sağlık hizmetinin temelini oluşturan, koruyucu sağlık hizmetlerini, özveriyle yerine getirmektedirler. Fakat Sağlık Bakanlığımız sürekli yeni çıkardığı mevzuatlarla yeni görevler yüklemektedir. Bu da birinci basamak çalışanlarının motivasyonların da sürekli bir düşüşe neden olmaktadır.

        Sürekli yeni mevzuat çıkarılmasına rağmen Sağlıkta Şiddet yasası 1,5 yıldır  çıkarılmamıştır.

        Eş değer meslek grupları arasında en az emekli maaş ve ikramiyesi alan, ağır stres ve risk altında çalışmasına rağmen yıpranma hakkı bulunmayan kesim Sağlık Çalışanlarıdır. Maaşı son 5 yılda düşen yegane çalışanda Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarıdır.

Belediyelerin görevi olan defin ruhsatı nöbetleri  ve adli tıp kurumunun görevi olan adli nöbetlere  ek olarak, en son 23 Kasımda TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edilip, kanunlaşmak üzere meclise gönderilen torba yasa tasarı ile, aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına eğitim adı altında, hastanelerin acillerinde, ayda asgari 16 saat  nöbet görevi getirilmiştir. Gündüz yapılan mesai sonrası nöbet adı altında hastanelerde çalışmamız gerekecektir. Amaç acil eğitimi değildir, başarısız uygulamalar nedeniyle hastane acillerinde oluşan yığılmayı çözmeye yönelik anlamsız bir girişimdir. Bilinmelidir ki; acil tıp ve aile hekimliği görev ve sorumlulukları bakımından iki ayrı tıp disiplinidir. O yüzden aile hekimlerine görev tanımları dışında verilen bu görev de angaryadır. Avrupa Aile Hekimleri Birliği de acil servislerde çalışmanın aile hekimleri görev kapsamında olmadığını açıklamıştır.

       Acil servislerde gereksiz yoğunluk yaşanmaktadır ve bunun çözülmesi gerekmektedir. Yılda 90 milyon acil servis başvurusu olmaktadır. Bu rakamlarla dünya birincisiyiz. Ortaya çıkan sorunlara geçici ve uygun olmayan çözümler bulunmakta dolayısıyla hiçbir sorun kökten çözülememektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde katkı payı adı altında hastalardan ek ücret alınmaktadır. Bu ek ücreti ödemek istemeyen vatandaşlar acile yığılmaktadır. Aile Hekimliği Merkezlerinde yazılan reçetelerden katkı payı alınmaması çözüme katkı sağlayacaktır. Uygulanan sağlık politikaları sonucu sağlık tüketimi arttırılmış ama kalite göz ardı edilmiştir.

          Sağlık Bakanlığının  kendi yaptırdığı anket çalışmalarında sağlık hizmetleri memnuniyet oranlarında Aile Hekimlerinin verdiği  sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti % 90 ların üzerinde olduğu halde ;

          Bu olumsuz uygulamalara ısrar ettiği takdirde, birinci basamak hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde oluşacak olan aksaklıklardan sorumlu olacaktır.

‘’Sağlıklı Yaşayan ,Sağlıklı Yaşlanılan  Türkiye umuduyla’’Saygılarımızla Kamu oyuna duyurulur dendi.

YORUM EKLE
banner534
SIRADAKİ HABER