Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri

Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri

Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri
banner282

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Çekilen kuraya göre, AK Parti 10. sırada, CHP 24. sırada, MHP 16. sırada, BDP ise 20. sırada yer aldı. Pusulada 1. sırada ise Hür Dava Partisi yer alacak.

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN DUYURULMUŞTUR 

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılacak olan siyasi 
partilerin birleşik oy pusulalarındaki yerleri (sıraları), siyasi parti temsilcileri huzurunda 
Yüksek Seçim Kurulunun 27 Ocak 2014 Pazartesi günlü toplantısında ad çekme suretiyle 
belirlenmiş olup, siyasi partilerin birleşik oy pusulalarındaki sıralaması aşağıda gösterilmiştir. 
 
Birinci Sırada : Hür Dava Partisi 
İkinci Sırada : Demokratik Sol Parti 
Üçüncü Sırada : Alternatif Parti 
Dördüncü Sırada : Doğru Yol Partisi 
Beşinci Sırada : Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 
Altıncı Sırada : Halkın Kurtuluş Partisi 
Yedinci Sırada : Türkiye Komünist Partisi 
Sekizinci Sırada : Genç Parti 
Dokuzuncu Sırada : Büyük Birlik Partisi 
Onuncu Sırada : Adalet ve Kalkınma Partisi 
On birinci Sırada : Muhafazakâr Yükseliş Partisi 
On ikinci Sırada : Yurt Partisi 
On üçüncü Sırada : Demokrat Parti 
On dördüncü Sırada : Emek Partisi 
banner563
On beşinci Sırada : Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
On altıncı Sırada : Millet Partisi 
On yedinci Sırada : Saadet Partisi 
On sekizinci Sırada : Hak ve Özgürlükler Partisi 
On dokuzuncu Sırada : Liberal Demokrat Parti 
Yirminci Sırada : Barış ve Demokrasi Partisi 
Yirmi birinci Sırada : Bağımsız Türkiye Partisi 
Yirmi ikinci Sırada : İşçi Partisi 
Yirmi üçüncü Sırada : Halkların Demokratik Partisi 
Yirmi dördüncü Sırada: Cumhuriyet Halk Partisi 
Yirmi beşinci Sırada : Hak ve Eşitlik Partisi 
Yirmi altıncı Sırada : Milliyetçi Hareket Partisi 
 
olduğu belirlenmiştir. 
 
İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemle duyurulur. 
 
 
 
 Sadi GÜVEN 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
YORUM EKLE
banner564
SIRADAKİ HABER