BDDK’dan Terör Kurbanlarına Kredi Yapılandırması İmkanı

BDDK’dan Terör Kurbanlarına Kredi Yapılandırması İmkanı

BDDK’dan Terör Kurbanlarına Kredi Yapılandırması İmkanı
banner628
BDDK, terör kurbanlarına ve doğal afetlerden etkilenenlere kredi yapılandırması imkanı sağladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), terör olayları ve doğal afetlerden etkilenenlere bazı kredi tiplerinde zorunlu karşılık ayrılması ve kredilerin yeniden yapılandırılmasında aranan her yıl kalan anapara borcunun yüzde 20’sinin tahsil edilmiş olması şartı bankaların ihtiyarına bırakıldı.
BDDK’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarına göre; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklardan, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Birinci Grup ile İkinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenenlerin sözleşmelerinde öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olarak değişiklik yapılması halinde Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının a ve b bentlerinde öngörülen ilave genel karşılıklarının ayrılmasının ve Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenenlerden yeniden yapılandırılanların tekrar yeniden yapılandırılması halinde, Yönetmeliğin 11. maddesinin 5 numaralı fıkrasında yer alan kredilerin yeniden yapılandırılmasında aranan her yıl kalan anapara borcunun yüzde 20’sinin tahsil edilmesi şartının aranmasının zarara neden olan terör olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay süre içinde banka tarafından işlem tesis edilmesi kaydıyla bankaların ihtiyarlarına bırakılacağı bildirildi.
Kararın uygulanmasında, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan kişilerin ve zararların bankalarca belirlenmesinde 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda belirtilen zarar tespit komisyonlarına yapılan başvuru belgeleri ve bankaların kendi tespitleri esas alınacağı açıklandı.
Kurul, Bankacılık Kanunu uyarınca, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 1’inci maddesinde tanımlanan afetler nedeniyle zarara uğrayan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklardan, Birinci Grup ile İkinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenenlerin sözleşmelerinde öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik değişiklik yapılması halinde söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinin 1 numaralı fıkrasının a ve b bentlerinde öngörülen ilave genel karşılıklarının ayrılmasının ve Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenenlerden yeniden yapılandırılanların tekrar yeniden yapılandırılması halinde Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 5 numaralı fıkrasındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında aranan her yıl kalan anapara borcunun yüzde 20’sinin tahsil edilmiş olması şartının aranmasının zarara neden olan afet olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay süre içinde banka tarafından işlem tesis edilmesi kaydıyla bankaların ihtiyarına bırakılmasına karar verdi.
YORUM EKLE
banner633
SIRADAKİ HABER