10 Yılda 25 Bin Hektar Tarım Arazisi Yapılaştı

10 Yılda 25 Bin Hektar Tarım Arazisi Yapılaştı

10 Yılda 25 Bin Hektar Tarım Arazisi Yapılaştı
banner282
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Ulaş Çetinkaya, Adana il sınırları içerisinde çarpık kentleşme ile imar planları ve harita uygulamalarının zamanında yapılmamasından son 10 yılda yaklaşık 25 bin hektar tarım alanının heba edildiğini bildirdi.
Son yıllarda hızla artan dünya nüfusunun, gelişen teknolojiyle beraber hızlı kentleşmeye neden olduğuna dikkat çeken Şehir Plancısı Çetinkaya, kentsel alanların genişlemesinin birçok soruna yol açtığını, hava, su ve toprak kirliliğine sebep olduğunu anlattı. Bu nedenle kentsel yayılmanın, ormanlar, su kaynakları ve kentsel alanları çevreleyen alanlar üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yapan Çetikaya, baskıdan en çok etkilenen unsurun da tarım alanları olduğunu anımsattı. Çetinkaya, verimli toprakların kaybının, ekonomik ve ekolojik sonuçlar doğurmasının yanı sıra ülkenin ve kentlerin kendi kendini besleme potansiyelini düşürerek, dışa bağımlı hale gelmesine neden olduğunu söyledi.
Adana ve yakın çevresinde 1950’li yıllardan itibaren yeni teknolojilerin kullanımıyla başlayan tarım sektöründeki gelişmeler ve sektörün meydana getirdiği iş hacminin bölgeye göçü hızlandırdığını ifade eden Ulaş Çetinkaya, “Planlı olmayan göçlerin kent bütününde olu?turduğu sağlıksız konut alanları ve gecekondula?ma, kent çeperinde yer alan tarım alanlarının kaybına ve tahribine neden olmu? ve bunun sonucunda da kent düzensiz şekilde geli?me gösterdi. Kent genelinde nitelik ve ölçek farklılıkları gösteren yağ lekesi benzeri yayılmalar geni? tarım arazilerini de etkiledi. Çukurova Bölgesi’nde, Mersin-Adana-İskenderun metropoliten hattı bünyesinde bir metropol olma yoluna girmi? bulunan Adana, büyük ölçüde çevre illerden ve Güney-Doğu Anadolu’dan aldığı göçlerin etkisiyle, fiziksel ve sosyo ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenmektedir. Artan nüfusun konut gereksinimi kent çevresinde gecekondu bölgelerinin olu?umuna neden olmakta, altyapının yeni kent dokularına taşınamaması nedeniyle merkezi bölgelerde dikey yapılaşmalarla yoğunluk artmakta, doğal ve kültürel yapı ya tahrip edilmekte ya da bozulmalara terk edilmektedir” dedi.
Belediyelerin dışarıdan gelen göçe hazırlıksız yakalandığını ifade eden Ulaş Çetinkaya, şöyle devam etti:
“Yerel yönetimler yapılaşma için arsa üretememiş, gelen nüfus tarım alanlarına gelişi güzel binalar yapılarak tarlalar katledilmiştir. Çarpık kentleşme ile imar planlarının ve harita uygulamalarının zamanında yapılamamasından dolayı son on yılda yaklaşık olarak 25 bin Hektar tarım alanı heba edildi. Üretimi mümkün olmayan en önemli kaynağımızı koruyarak günümüz uzaktan algılama ve tarım teknolojileri ile daha verimli kullanmak zorundayız. Günümüzde imar planları ve harita uygulamaları ile yeteri kadar arsa üretilmediği için tarım alanlarına yapılaşma baskı devam etmektedir. Kentin sadece bir bölgesinin yapılaşmaya açılması yeterli değildir. Kenttin gelişme koridorları ve mevcut alanlarda kentsel yenilemenin yapılması nitelikli ve depreme dayanaklı yapılaşma için bütüncül planlar tamamlanmalıdır. Planların tamamlanması ile tarımsal alanları korunacak kent ekonomisi doğru kaynaklara aktarılarak Adananın büyümesi ve gelişmesi sağlanacaktır.”
YORUM EKLE
banner534
SIRADAKİ HABER