GERÇEK KAHRAMAN

Her insanın bir hikayesi var
Bütün insan hikayeleri
Hepsi bir birisinden farklı
Her hikayenin
Doğum zamanı
Anne babalar
Olaylar
Yaşanılanlar
Görülenler
Çekilen sıkıntılar
Mutluluklar
Sevinçler
Zaaflar
Dostluklar
Düşmanlıklar
Niyetler
Hırslar
Ahlaki değerler
Arkadaşlar
Zaman
İmkan
Mekan
Eğitim
Hepsi bir birisinden farklı
Yani hikayelerimiz farklı
Geçmişte yaşanmış olanlar
Bugün yaşadıklarımız
Yarın yaşayacaklarımız
Ve ölüm
Her geçen an
Hikayelerimizdeki farklılığı derinleştiriyor
Dünyada nerede bir insan varsa
Diğer insanlarla hikayesi farklı
Ancak 
Bu kadar farklılığın kaynağı ise
Ortak bir hikayeye dayanıyor
Ortak hikayemiz ise
İnsan olmak
Ortak hikayemizin içerisinde
Farklı hikayelerimiz var
Her hikayenin bir oyuncusu var
Sadece bir tek oyuncu
Biz bizimkinin
Siz sizinkinin
Herkes kendi hikayesinin
Tek ve baş rol oyuncusu
Bazılarımız hikayesinin ve rolünün farkında
Bazılarımız ise 
Ne rolünün
Ne de hikayesinin farkında değil
Rolünü ve hikayesini bilmeyenler
Farkında olmadan yaşayanlar
Hiçbir şeyin
Yani kendilerinin farkında değil
Halleri 
Gerçeğe göz yumanların hali ne ise o
Rolünü ve hikayesini bilenler ise
Anlayışı kadar
Anlayışlarındaki samimiyet kadar
Varlar
Kendi hikayelerinin başını ve sonunu görenler
Hikayeleri sona ermeden
Kendi hikayelerindeki oyuncunun kusurunu arayanlar
Kusurlarını bulup da vazgeçenler ise
Kahramanlaşıyor
ÖZLÜ SÖZLER
Söz yüce bir şeydir. Yerinde ve zamanında olmalıdır.
İlim cehli izale eder, yok eder, ahmaklığı değil.
                                                            
  
YORUM EKLE