Matematik LYS-1 Sona Erdi

Matematik LYS-1 Sona Erdi

Matematik LYS-1 Sona Erdi
banner282

Bu yıl ilk kez uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonu başladı. Ülkemizde 1974 yılından bu yana uygulanan üniversite giriş sınavının en farklısı olan LYS, adayların farklı günlerde yapılan oturumlarda faklı testleri çözmelerini hedefliyor.

19.06.2010 tarihinde yapılan LYS 1 sınavı ile ilgili olarak Uşak Uğur Dershaneleri Matematik Bölüm Başkanı Ugur Peker; “lise müfredatına uygun olup okul derslerine düzenli çalışan bir öğrenci bu sınavdaki soruları rahatlıkla çözebilir. Sorular 9. 10 .11 ve 12. sınıfın tüm konularına dağıtılmış olup, özellikle analitik geometriye ağırlık verilmiştir. Bunun yanında değişen müfredattaki etkinlik tabanlı sorulara yer verilmemiştir. Bu da değişen müfredatın okullarda uygulanamamasına neden olacaktır. ÖSYM ile MEB bu konuyu netleştirmelidir. Aksi halde okullardaki yapılandırmacı eğitimin uygulanmasını engeller. Sınav bu yöneyle çok iyi bir uygulama olmamıştır” dedi.

Ugur Peker açıklamalarına “soru dağılımına bakıldığında 9.sınıftan 8 soru yer almaktadır. Bu yönüyle bakıldığında YGS ve LYS müfredatının ayrılmadığını aksine 9.sınıf konularından LYS’ de soru sorulacağı söylemimiz gerçek olmuştur. Bu açıdan yıl boyunca öğrencilere 9.sınıf konularını YGS olarak gösteren ve LYS’ de 9.sınıf sorusu çıkmayacağını belirten kurumlar öğrencileri yanlış yönlendirmişlerdir.

10.sınıftan 12, 11.sınıftan 14, 12.sınıftan 16 soru sorularak tüm lise müfredatı sorgulanmıştır. MEB müfredatında lineer denklem sisteminin uygulamaları çok geniş şekilde işlenmesine rağmen sınavda 1 soru ile sorgulanması ve bu sorununda ayırt edici özelliği olmaması bu konunun önemini azaltmıştır” diyerek devam etti.

7. Soruda Çelişki

Sorulara bakıldığında basın kopyasında yer alan 7.soruda bir eşitsizliğin çözümünde eşitsizliği doğru yapan değerler çözüm basamaklarının tümünü sağlamalıdır. Bunu sağlayan cevapta ÖSYM ‘nin verdiği D seçeneğidir. Bu açıdan soruda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sorunun çözümü aşağıdadır:

a            b              c   

+            -               +

a²b > abc + c²

a²b – abc > c²

ab(a-c) >c²

a-c <0

a < c

 

31. Soru

Yine basın kopyası 31. matematik sorusunda MEB kitabındaki dizi tanımına göre n pozitif doğal sayı olmalıdır. Bu soruda 0 tanım kümesine dahil edilmiştir. B dizisinin alt sınırı olan k, 1’ den başlasaydı an dizisinin tanımına uygun olurdu. Ülkemizde eğitim öğretim yapan Fransız liselerinde dizinin alt sınırı “0”dan başlamaktadır. Bu durum öğrencileri çelişkiye götürebilir ancak sonucu etkilememektedir. Bu açıdan sorunun iptali gerektirecek bir durum yoktur.

Geometri sorularına bakıldığında ise, sorular müfredata uygun olup, üçgenden 7, dörtgenden 6, çemberden 4, uzay geometri ve katı cisim 5, analitik geometri 8 soru olarak dağılmıştır. Bu sorulara göre liselerde analitik geometrinin iyi anlatılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Değişecek olan geometri müfredatı da vektörler ve analitik geometri üzerine kurulmaktadır. Buna göre MEB’in analitik geometri hizmet içi eğitimleri, düzenleyerek bu öğretmenleri geliştirmelidir. Aksi halde öğrencilerin bu dersten sorun yaşayacakları aşikârdır.  Sonuç olarak okuldaki konuları gerek teorik açıdan, gerekse pratik açıdan yeterince işlemiş öğrencilerin yapabileceği zorlukta bir sınav olmuştur.

 

YORUM EKLE
banner564
SIRADAKİ HABER