6.SINIF SBS’DE A KİTAPÇIĞI 10.SORUDA ANLAM VE İFADE HATASI VAR

6.SINIF SBS’DE A KİTAPÇIĞI 10.SORUDA ANLAM VE İFADE HATASI VAR

6.SINIF SBS’DE A KİTAPÇIĞI 10.SORUDA ANLAM VE İFADE HATASI VAR
banner282

2010-SBS 6.sınıf uygulaması yapıldı. SBS, tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleştiriliyor. Sınava giren yaklaşık 1 milyon 70 bin 6. sınıf öğrencisine 80 soru yöneltilerek 90 dakika süre verildi. SBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezi sistemle aynı anda başladı.

Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Gökşen Çiğdem; bugün gerçekleştirilen SBS ile ilgili görüşlerini; ’’Sınavda 19 Türkçe, 16 Fen ve Teknoloji, 16 Matematik, 16 Sosyal Bilgiler ve 13 Yabancı Dil sorusu soruldu. Yabancı Dil soruları İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca soruları bundan önceki yıllarda aynı doğru cevap seçeneği taşırken bu yıl ilk kez farklı seçenekler doğru cevap oldu. Yani iki yabancı dil okutulan İlköğretim okullarında; Almanca’da bir soruyu doğru yanıtlayamayan bir öğrenci İngilizce’deki aynı numaralı soruyu yanıtlıyorken bu yıl farklı doğru cevap seçeneği değiştirildiği için bu yolu seçen öğrenciler yanlış yapmış oldular. Bu durum geçmiş yıllarda bütün dillerde doğru yanıt aynı seçenek olduğu için sorun yaratmazken bu yıl seçeneklerin farklılaştırılması iki yabancı dil eğitimi alan öğrenciler için olumsuz bir durum oluşturdu. Bu durum geçen hafta 8. ve 7.sınıf SBS’ de büyük sorun yaratmış ve dün MEB 6.sınıf öğrencilerini uyarmıştı. Öğrencilere kitapçıkları sınav bitiminde verildi. Ancak sınavın bitiminden bir saat sonra verileceği açıklanmasına rağmen birçok okulda bu süreye uyulmayarak daha erken verildi. Bu da kopya riskini ortaya çıkarmış oldu.’’ şeklinde dile getirdi.

Sorulara bakıldığında ise;

Uğur Dershaneleri Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı, 2008, 2009 SBS’de olduğu gibi bu yıl da müfredat kapsamına dikkat edilmiş, bu konuda özenli davranılmıştır. Yapılandırmacı eğitimin bir parçası olan görsel içerikli 6 soruya yer verilmiş ve metin içerikleri günlük yaşamın içinden seçilmiştir. 6.sınıf öğrencisinin zorlanacağı soyut ve kavramsal ifadelerden kaçınılmıştır. A kitapçığı 5.12.13.15.16.18.19 sorular bilgiye dayalı sorulardır. Konu eksiği olan öğrencilerin bu soruları çözmekte zorlanma olasılığı vardır. Özellikle 13.soru dikkat gerektirdiği için, 18.soru da sözcük yapısını iyi bilmeyi gerektirdiği için eleyici sorular olarak göze çarpmaktadır. Sınav soruları bu sayılan nitelikler bakımından oldukça başarılıdır. A.kitapçığı 10.soruda parçayı okuyan öğrenci doğru seçenek olan “kararlı olmak” yerine “pes etmemek, yılmamak” daha doğru ifadelerdi. Bu yüzden sorunun doğru yanıtı 6.sınıf öğrencisinin gelişimine uygun değildir. Bu açıdan sorunun doğru seçeneğinde kurgu hatası vardır.

Uğur Dershaneleri Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker; Test beklenenden daha çok zorlayıcı sorulardan oluşmuştu. 7. ve 8. sınıf SBS’ye göre oldukça zordu. MEB’in 9 ocak 2009 tarihli güncellemesinde kazanımlarının bir kısmı (toplama ve çıkarma işlemleri kaldırılıp tam sayıların tanımlanması, sıralama ve mutlak değer kazanımları bırakıldı) 7.sınıfa ötelenen tam sayılar konusundan soru gelmemesi isabetli olmuştur. Çünkü birçok okulda bile bu güncellemeye uyulmamakta ve öğrenciler tam sayılar ile ilgili hangi kazanımlardan sorumlu oldukları konusunda kafa karışıklığı yaşamakta idiler.

6.sınıf öğrencilerinin en çok zorlandıkları konuların başında gelen en büyük ortak bölen (EBOB) en küçük ortak bölen (EKOK) konularından soru gelmemesi de öğrenciler açısından şans olmuştur. Benzer şekilde eşlik ve benzerlik konusunda 8. ve 7. sınıf SBS’lerinde 6.sınıf kazanımlarına uygun sorular yöneltilirken, bu sınavda bu konudan sorulmaması dikkat çekicidir. Bu da bazı konularla ilgili (kazanım bulunsa da) öğrenci düzeyi göz önüne alınarak sorular yöneltmeme eğilimi taşındığı göstermektedir. Konu sentezlerinin kullanıldığı sorular dikkat çekmektedir. A kitapçığı 11.soruda prizmalar ve sıvı ölçüleri, A kitapçığı 14.soruda da çokgenlerin çevresi ve kesirler konu kazanımları ortak olarak ölçülmüştür.

Uğur Dershaneleri Fen ve Teknoloji Bölüm Başkanı Aslan Ayhan, müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Sınav 7. ve 8. sınıf SBS’lere göre zorluk derecesi daha yüksekti. Sorularda görsellik ön planda tutulmuştur. Sorularda sınıf içi etkinliklere yer verilmiştir. Sınav yapılandırmacı yaklaşıma uygun sorulmuştur. A kitapçığı 2,5. ve 6. sorular ayırt edici özellikteydi. Genel olarak bu yılki SBS’ler içindeki en uygun sınav olarak karşımıza çıkmıştır.

Uğur Dershaneleri Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Seda Sarıkaye; 6.sınıf SBS soruları sosyal bilgiler öğretimine hizmet eden sorular değildi. Sorularda yer alan yapılar oldukça tutarsızdı. Sosyal bilgiler soruları içerisinde yer alan A.kitapçığı 7.soru hiçbir şekilde sınava hizmet etmeyen, A. Kitapçığı 7. 8. ve 9. sorular oldukça kötü hazırlanmış ve hiçbir amaca hizmet etmeyen sorulardır. 9. soru Sosyal Bilgiler değil basit bir matematik bilgisiyle çözülebilecek bir sorudur. A. Kitapçığı 1. soru 2008 6.SBS’de aynen sorulmuştur. Bu da hem kazanım açısından hem de ölçme açısından sakıncalıdır. Sorular 1.üniteden sorulduğu için 1. soruya gerek yoktu. Sorularda görsel kullanımı yapılandırmacı yaklaşımı uygulamak için değildir. Çünkü yapılandırmacı öğrenmede amaç bir bilgiye yapılandırmaktır. Oysa bu resimlerde bu amaç yerine sadece resim kullanımına gidilmiştir. A. Kitapçığı 16. soru sınavda olmaması gereken bir sorudur. Soruda olay örgüsü kurulamadığı için sınavda yer almasının herhangi bir katkısı yoktur. Sonuç olarak 6.sınıf SBS’ye bakıldığında, bu yılki 8. ve 7. sınıf SBS’lere göre gerek kurgu, gerek kapsam olarak oldukça başarısız bir sınav olmuştur. 6.sınıf müfredatında yer alan “ülkemizin kaynakları” ünitesi doğal kaynaklardan faydalanılması konusunu öğretmesi gerekirken okullarda mevcut kaynaklar ezberletilerek veriliyor. Bu durum ünitenin öğretim amacına terstir. Yapılandırmacı yaklaşımda amaç ezber değil bilgiyi kullanma becerisi kazandırmaktır. Bu sebeple bu ünitenin içeriğinin yeniden düzenlenmesi gerekir.

 

Uğur Dershaneleri İngilizce Bölüm Başkanı Nesrin Girgin; sorular müfredata tam uygun düzenlenmiştir. Geçen yıla göre resim ağırlıklı düzenlenmiştir. Karşılıklı konuşma cümlelerine ağırlık verilip özellikle kalıp sorulmuştur. Öğrencilerin kelime bilgisine daha fazla ağırlık verilmiştir. Burada anlıyoruz ki öğrenciler günlük konuşmalarımızda kullanılan kalıpları bilmeleri gerekmektedir. Sistemli çalışan öğrenciler için oldukça güzel ve rahat cevaplanabilecek sorulardır.

Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat; ’’Genel olarak bakıldığında SBS sorularının müfredatı kapsayıcı ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu görülmektedir. SBS’nin kamuoyunda çok tartışıldığı bir dönemde SBS’nin yapılması öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. 6. ve 7. sınıftaki öğrenci/ velilerin bir kısmının sistem değişecek düşüncesi ile sınavları önemsememesi durumu dahi söz konusu olmuştur. Önümüzdeki yıldan itibaren SBS’nin değiştirilmesi ve 6. 7. sınıflarda sınavın etkisinin azaltılması veya sınavın başarı odaklı hale getirilmesi önemlidir. Kamuoyunda oluşan beklenti YBP uygulamasının etkisinin düşürülmesi, 6. ve 7. sınıfta sınavın yerleştirmeye etkisinin kaldırılarak YBP yerine kullanılması sağlıklı olacaktır. Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) etkisinin eksi yönde de olması öğrenci ve veliler açısından olumsuz algılanmaktadır. Sınavın genelde kolay olduğu ve öğrencilerin sıralamada zorlanacağı görülmektedir. Bu sebeple yerleştirme sırasında okul taban puanlarının yükseleceği görülmektedir.’’ dedi.

YORUM EKLE
banner564
SIRADAKİ HABER