ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR!

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR!

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR!

Uşak’ta faaliyet gösteren Özel Sağlık kuruluşları düzenledikleri basın toplantısında Hükümetin katkı paylarını artırmasından sonra  hasta sayılarında %30 dan fazla azalma olduğunu dile getirdiler. Kurluşlar bir zamanlar özel sağlık kuruluşları özendirilirken şimdi devlet bu kuruluşları adeta yok etmeye çalışıyor şeklinde dert yandılar.

Uşak Göz Merkezi, Uşak Tıp Merkezi, Özel Öztan hastanesi, Ceyline Hospital ve Bilim Çocuk Kliniği temsilcileri Uşak Sağlık Platformu adı altında bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenlediler. Tplantıda ilk olarak söz alan Uşak Göz Merkezi Yöneticisi Dr. Erol UYSAL ortaklaşa hazırlanan basın bildirisini okudu. Arkasından söz alan konuşmacılar da Hükümetin sağlık politikasını eleştirdirler.

 

Dr. Erol UYSAL yaptığı açıklamada:

 

 

  “Bizler Uşak’ta özel sağlık iş kolunda hizmet veren özel sağlık kuruluşları olarak tüm halkımızın sağlığını ilgilendiren konularda Uşak halkını bilgilendirmek amacıyla ortak bir platform oluşturduk. Oluşturduğumuz güç birliğine sizlerinde desteğini katarak bu alandaki olumsuzluklara karşı etkin bir mücadele hedefliyoruz.

 

Öncelikle sağlık alanında sık sık yapılan değişikliklerin istikrarlı bir ortam oluşturulmasını engellediğini ve bu alanda ciddi yatırımlar yapan özel sağlık kuruluşları üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade etmek isteriz. Halkın kaliteli, yaygın, ucuz sağlık hizmetini hekim ve kuruluş seçme hakkını kullanarak alabildiği bir ortamın oluşturulmasında özel sağlık kuruluşlarının öneminin büyük olduğu hepimizin malumudur. Ayrıca rekabet ortamı oluşturulması, istihdam sağlanması ve kamu kuruluşlarının yükünün azaltılması amacıyla özel sağlık kuruluşlarına yatırım yapılmasının teşvik edilmesi ülkemizin yararına olacaktır. Bu nedenle biz bu alanda yapılanların desteklenmesinin, çalışanların olduğu kadar ülkemizin de menfaatine olduğunu düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bu ortam halkın sağlığı için de gereklidir.

 

Hatırlanacağı üzere yakın zamana kadar ülkemizde sağlık ortamı kanayan bir yara misali sağlık hizmeti alanlarında sağlık hizmeti verenlerinde mutsuz olduğu sorunlar yumağı halindeydi. Son yıllarda yapılan açılımlarla  bütün vatandaşlarımızın  faydalanabildiği, kaliteli, yaygın, ucuz sağlık hizmetinin önü açılmıştır. İnsanı merkeze alan, insana değer veren politikaların yaşama  geçirilmesiyle her fırsatta halkımız tarafından da onaylandığını gördüğümüz sağlıklı bir ortam oluşturulmuştur. Bu ortamın oluşturulmasında siyasi iradenin yanında cesaretle özel sağlık alanında yatırım yapan kuruluşların katkısı da tartışılmazdır. Rekabet  ortamı oluşturulması, kaliteli hizmet üretilmesi ve sağlık hizmeti alanlar için hekim seçme, hastane seçme hakkının sağlanmasında özel sağlık kuruluşları bu atmosferin önemli ve vazgeçilmez bir bileşenidir.

 

Ancak son değişiklerle bu ortamın oluşturulmasında katkısı büyük olan biz özel sağlık kuruluşlarına üvey evlat muamelesi yapıldığı hatta cezalandırıldığını görüyoruz. Birazdan aşağıda bahsedeceğimiz uygulamalarla bizim için güvensiz, istikrarsız ve rekabet ortamını zedeleyici bir tablo yaratılmaya başlandığını üzülerek ifade etmek istiyoruz. Üzüntümüzün bizim gibi kuruluşların ayakta kalmasını zorlaştırması yanında halkımızın da kaliteli, yaygın, ucuz sağlık hizmeti almasının engellenmesine yol açacağı için olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bilerek yada bilmeyerek oluşturulan bu güvensiz, istikrarsız, adaletsiz, rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı bir ortamda özel sağlık alanına yatırım yapılamayacağı, yatırımın teşvik edilemeyeceği, kaliteli sağlık hizmeti verilemeyeceği hatta ayakta kalınamayacağının bilinmesini istiyoruz.

 

Bunun neticesi olarak sağlıkta çabaların boşa gittiğini, oluşturulan havanın yalancı bir bahar olduğunun görülmesi ve en başa dönülmesi gibi istenmeyen sonuçlarla kaşılaşabileceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Bunların olmaması içinde bizlerin sesine kulak verilmesini, halkımızın da bizlere destek vermesini istiyoruz.

 

 

         Bu alandaki olumsuz uygulamalara en son örnek Ekim ayı başı itibarıyla yürürlüğe giren hastalardan katkı payı alınmasına dair uygulamadır. Bu uygulama ile

 

 

·         Hastalar özel sağlık kuruluşlarına gittiğinde muayene için 12 TL alınmaktadır. Hasta reçete ile eczaneye gittiğinde ise 3 TL yani toplam 15 TL alınmaktadır.

·         Kamu veya Devlet Hastanelerinde ise muayene payı olarak 5 TL alınmakta Hasta reçete ile eczaneye gittiğinde  3 TL yani toplam 8 TL alınmaktadır.

 

Bu uygulama yanlıştır, adaletsizdir, halkın kaliteli sağlık hizmeti almasına, hatta sağlık hizmeti almasına engeldir.  NEDEN

        

         Hastayla hekim arasında para ilişkisi olmayacak deyip yola çıktıktan sonra para ilişkisinin önünün açılmasıdır.

         Ucuz hatta bedava sağlık hizmeti sunacağım dedikten sonra paralı sağlık hizmetine geri dönüştür.

         Alınan bu para tamamen Devlet adına alındığı halde paranın sağlık kuruluşlarına toplatılması vatandaşla kuruluşların karşı karşıya getirilmesi, özel sağlık kuruluşlarına angaryaların yüklenmesi gibi sonuçları doğuracaktır.

         Bir muayene için 21TL ödeyen devletin bunun 15 TL sini hastadan alması  kabul edilebilir değildir.

         Muayene için kamu hastanelerinde 8 TL  Özel Sağlık Kuruluşlarında  15 TL  alınması rekabet ortamını zedeleyicidir. Kamu hastanelerinde  personel ve bina giderleri gibi bir çok giderin devlet bütçesinden karşılandığı düşünülürse bu koşullarda rekabet ortamının oluşmayacağı açıktır.

         Hastanın hekim seçme ve hastane seçme hakkı elinden alınmaktadır.

         Aynı Devlet Hastaneleri gibi kamu hizmeti veren  ve hiçbir devlet desteği almayan özel sağlık kuruluşlarına aba altından sopa gösterilmekte  üvey evlat muamelesi yapılmaktadır.

        

 

Bu ve  buna benzer nedenlerle halkın sağlığı için tehdit oluşturan bu adaletsiz uygulamadan vazgeçilmesi katkı payı alınmasına derhal son verilmesini istiyoruz. İlla uygulanacaksa da kamu ve özel ayrımı yapılmaması bu vesileyle birilerinin cezalandırılmaya tabi tutulmamasını istiyoruz.

Bu yanlış uygulamalarla halkımızın sağlık alanındaki kazanımlarının elinden alınacağına inanıyor bunun önüne geçmek için halkımızın bizlere destek vermesini bizlere sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.


  

      

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER