Dr.Zafer AYDIN: ACİL’E ACİL MÜDAHALE LAZIM

Dr.Zafer AYDIN: ACİL’E ACİL MÜDAHALE LAZIM

Dr.Zafer AYDIN: ACİL’E ACİL MÜDAHALE LAZIM

Aile Hekimliği Uygulaması nedeniyle Acil’de görev yapan Doktorların yükünün çok ağırlaştığını iddia eden Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Zafer AYDIN düzenlediği basın toplantısında “cil’e Acil Müdahale edecek kimse yok mu? dedi.


Dr. Zafer AYDIN düzenlediği Basın Toplantısında:

             “Bilindiği üzere, ülkemizde  Aile Hekimliği sistemi ilk olarak   Düzce ilinde    4 yıl kadar önce uygulanmaya başladı. Düzce ilinden sonra en sonuncusu Uşak  ili olmak üzere, toplam 34 il’de aile hekimliği sistemi  uygulamaya konuldu.

Daha önce bir çok kez, çeşitli platformlarda ve  basın açıklamaları yoluyla  aile hekimliği konusunda  kamu oyunu bilgilendirmeye çalıştık. Aile hekimliği üzerinde  konunun uzmanlarının katıldığı birçok panel düzenledik. Hülasa bu konuda söylenmesi gereken her şeyi söyledik. Dolayısıyla, bugün sizlerin vasıtasıyla halkımızı aydınlatmaya yönelik  bir basın açıklaması yapmak zaruretini duyma nedenimiz, bu uygulamanın doğru yada yanlış yönlerini ortaya koymak  amacını taşımamaktadır. Artık sistemi yaşıyoruz. Sistemin ortaya koyduğu sorunlarla uğraşmak zorundayız. Bu sorunları aşmak için kamuoyunu ve halkımıza ulaşmak,   bu konuda bilinçlenmeye katkı  sağlamak amacıyla sizlere sesleniyoruz.  

           İlimizde Aile hekimliği uygulamasına  13 Temmuz 2009’da geçildi. Yani bugün itibariyle tam  üç ay oldu.   Her yeni sisteme geçişte, bazı  aksaklıkların olması doğaldır. Bu aksaklıkları yaşıyoruz. Biz bu sisteme geçen 34. iliz.   Daha  önce bu sisteme geçen illerde ne gibi sorunların yaşandığını, bu sorunların bizim ilimizde  yaşanmaması veya daha hafif  yaşanması için nelerin yapılması gerektiğini, uygulamaya geçilmeden önce ilgili mercilerle  ve kamu oyuyla paylaşmıştık. Fakat başarılı olamadık. Ne yazık ki, Amerika’yı yeniden keşfetme durumundayız. Yaşan tecrübelerden elde edilen bilgiler kullanılamadı. Daha önce sisteme geçen illerde hangi sorunlar yaşandıysa, bugün ilimizde aynı sorunlar fazlasıyla yaşanmakta.   Uygulamanın çalışanları ilgilendiren sıkıntılarını bir yana bırakıyoruz.   Halkımıza yansıyan sıkıntılar ve bu sıkıntıların giderilmesi için yapılması gerekenler, bugünkü basın toplantımızın ana nedenidir.  

               Bu sisteme geçen illerde en büyük sıkıntı öncelikle hastanelerin acil servislerinde  yaşandı. Çünkü acillerde yıllardır  çalışan hekimler   aile hekimliği hizmeti için bir anda hastaneleri boşalttılar.  Onların yerlerini doldurmak hem sayı anlamında, hem de  tecrübe anlamında zor hatta imkansızdı. Nitekim ilimizde de acil servislerdeki hekim sayısı bugün son derece yetersizdir.

            Yine tüm kamu oyunun bildiği gibi Uşak Devlet Hastanesi bölge hastanesi konumundan dolayı, Uşak ili nüfusunun yanında, komşu illerin ilçelerinin de sağlık hizmetinin görüldüğü oldukça yoğun çalışan bir hastanedir. Bu ay itibarı ile Uşak devlet hastanesi acilinde en azından 12 hekimle verilmesi gereken hizmet, 6 hekimle  verilmeye çalışılmakta, bir memur ayda 160 saat mesai yaparken acildeki hekim  arkadaşlarımız  280-saat civarı   çalışmak  zorunda kalmaktadır. Hekim arkadaşlarımız, insanüstü bir gayret ve özveriyle çalışarak, Uşak halkına  bu hizmeti en iyi şekilde sunmaya gayret etmektedir.Acile günde ortalama 600-700 hastanın  başvurduğu hastanemizde    bir hekim  24 saatte  300-350 hastaya bakmaktadır. Bu istatistiki rakamlarla sağlık hizmetinin ne kadar sağlıklı ve verimli olacağı   ortadadır.

               Bizim Uşak Tabip Odası olarak halkımızdan isteğimiz, en azından bu geçiş sürecindeki birkaç ay içersinde devlet hastanesi acil servisine başvurusunu  azaltmasıdır. Acil’e başvuranlar mutlaka gerçek manada acil hastası olmalıdır.  Acile başvuruyu azaltmak içinde vatandaşlarımız hastalık belirtilerini hissettikleri anda, rahatsızlıkları ve ağrıları dayanılmaz seviyelere gelmeden   mesai saati  içersinde sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar.    Mesai saati içinde   aile hekimlerine, ya da hastane polikliniklerine başvurarak, tedavilerini  yaptırmayan  vatandaşlarımız, acil servislerde sıkıntı çekmek zorunda kalacaklardır. Vatandaşlarımız,  ilaç yazdırmak, yada rutin tahlillerini  yaptırmak gibi talepler için acil servislere başvurmamalılar.    Acil polikliniğine, gerçekten acil rahatsızlıklar  için gidilirse, orada hizmet veren arkadaşlarımız sizlere gerekli müdahaleyi sağlıklı ortamlarda  yapabilecektir.Aksi takdirde acil tanı ve müdahale gerektiren hastalarımıza yeterli zaman  olmadığı  için hayati tehlike arz eden mağduriyetlerin bile  doğması kaçınılmazdır. Elbette ki;   acile başvuru yapan her hasta, sadece başı ağrısa da acildir. Ama  acilde görevli hekim arkadaşlarımız müdahale noktasında önceliği,  kalp krizi geçiren bir hastaya yada trafik kazası geçirmiş travmalı bir hastaya vermek zorundadırlar. Acil önceliklerinin ortaya çıktığı bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın   daha anlayışlı davranması gerekir. Yani acile başvuran vatandaşlarımız bu gibi durumlarda  biraz daha sağduyulu davranarak,  sağlık ekiplerimize yardımcı olmalıdırlar.  Tüm Uşaklılardan  yaşanan bu süreçte sağlık çalışanları adına sabır ve anlayış istirham ediyoruz.

Herkesin  insan onuruna yaraşır sağlık hizmeti aldığı, sağlık çalışanlarının da insan onuruna yakışır haklara ve şartlara sahip olduğu bir ortamda hizmet ettiği bir gelecek temennisiyle,   saygılarımızı sunarız” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER