UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NDE AKADEMİK SINAV FİYASKOSU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NDE AKADEMİK SINAV FİYASKOSU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NDE AKADEMİK SINAV FİYASKOSU

UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE ACEMİLER TAYFASININ ELİNDE AKADEMİK PERSONEL SINAVI TAM BİR REZALETE  DÖNÜŞTÜ.

 

FİYASKONUN BAŞMUCİDİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’NA VEKALET

EDEN GENEL SEKRETER AZİZ BAYRAKDAR.

 

 GENEL SEKRETER OLARAK PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINADA VEKALET EDEN VE YAPILACAK İŞLERİN NASIL YAPILAMAYACAĞI KONUSUNDA UZMAN OLAN AZİZ BAYRAKDAR DAHA İLK SEFERDE ÇUVALLADI.  

AZİZ BAYRAKDAR YÖNETİMİNDEKİ İLK AKADEMİK SINAVIN UYGULANMASI VE SONUÇLARI MEVZUAT VE YÖNETMELİKLERE TAMAMEN AYKIRI.

SINAV MAĞDURLARI YARGI YOLUNDA.

 

Uşak Üniversitesinin 28 Eylül 2009 tarihli öğretim üyesi dışındaki akademik kadro ilanına istinaden 14.09.2009 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucunda adaylardan mutlak surette birinin başarılı olarak yer alması gerekirken yönetmeliklere aykırı bir şekilde kazanan aday ilan edilmemiş.  Ayrıca birçok bölümün sınav jürileri yönetmeliğe aykırı bir şekilde ilgisi olmayan öğretim üyelerinden oluşturuldu.

 

Sınav öncesi bir çok skandalın ve rezaletin yaşandığı haberlerini almıştık.  Yönetmeliklere aykırı bir şekilde jüri oluşturulmak istenmesi üzerine Doç.Dr. Çetin Bektaş  Yrd.Doç. Dr.  Hasan Hüseyin Akkaş, Yrd.Doç.Dr.    Şerif Öner, Yrd.Doç.Dr.  Osman Tekir gibi hocaların jüriden çekildiği, İİBF Dekanı Prof.Dr. Durmuş Yılmaz‘ın hukuk dışılıkta direndiği bu hocalar hakkında işlem yaptığı, üniversitede büyük bir kaosun doğduğu ihbarlarını almıştık. Hocalar jürilerden çekilince sınava giren adaylar sınav saatinden saatler sonra sınava alınabilmişti. Bu süreçte alelacele sınav jürileri oluşturulduğu, otoritesini kaybeden İİBF Dekanı Durmuş Yılmaz‘la hocalar arasında ağız dalaşının yaşadığı ihbarları da sitemize gelmişti. Şimdiler de İİBF Dekanı Durmuş Yılmaz hakkında Doç.Çetin Bektaş’ın yaptığı şikayeti geri çekmesi için barıştırma çalışmaları yapıldığı, hocaların arasının bulunmaya çalışıldığı haberlerini almaktayız. Bu skandal sınav aslında bu tür skandallarla başlamıştı. www.usak.tv sitesine gelen ihbarları değerlendirdi ve yaşanan hukuk ve usul hatalarını araştırdı.  Evet;  sitemize gelen şikayetler üzerine konu ile ilgili bir uzmandan aldığımız görüş aşağıdadır.

 

78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 8.maddesinde öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip Yükseköğretim Kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı getirilmiş olup, merkezi sınav ile giriş sınavlarının yapılması, sınava katılabilecekler ile diğer hususlara ilişkin esas ve usullerin Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu esas ve usuller 31.07.2008 tarih ve 26913 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”le belirlenmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 4.Maddesinde merkezi sınav ile giriş sınavı tanımlanmış; 10,11 ve 12.maddelerinde ise sırasıyla Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Değerlendirmelerin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Ön değerlendirme, Giriş Sınavı ve Değerlendirmede kullanılan kriterlerin her biri giriş sınavının bir aşaması olarak kabul edildiğinden, 13.maddede sınavlarda başarılı olan adaylar başarı puanları esas alınarak ilan hükmü getirilmiştir. Her ne kadar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 11.06.2009 tarihinde anılan yönetmeliğin 12 maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiş ise de verilen bu karar sadece 12.madde belirtilen ALES, lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanları ve giriş sınavı puanının değerlendirilmesine ilişkindir. Uşak Üniversitesinde yapılan sınavlar ise sözlü mülakat şeklinde yapıldığından ilgili mahkeme kararı doğrultusunda 12.maddede belirtilen puan değerlendirilmeleri uygulanmamıştır. Ancak sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilmesi gerekirken sonuçlar yönetmeliğin 13.maddesine aykırı olarak ilan edilmiştir. Ayrıca giriş sınavlarına baraj puanı da konulamayacağından dolayı bu sınavların hangi değerlendirme ölçütleri içinde yapıldığının da üniversite yönetimi tarafından açıklanması gerekir.

 

Bu hususlara uyulması konusunda ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 10.10.2008 gün ve 4191 sayılı yazısı ile üniversiteleri uyarmıştır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylardan hiç birini başarılı bulmayan üniversiteler Yükseköğretim Kurulunca yazıyla uyarılarak söz konusu uygulamanın adı geçen yönetmeliğe ve 4191 sayılı yazılarına açıkça aykırı bulunduğu ve adayların mağduriyetlerinin giderilmesi için, bahsi geçen sınav sonucundaki başarı puanlarının belirlenerek sonuçlarının ilan edilmesi istenilmiştir. Uşak Üniversitesinin web sayfasındaki sonuç ilanın incelenmesi neticesinde 8 adet bölümde kazanan aday ilan edilmemiştir. Adaylar Yükseköğretim Kuruluna veya İdari Mahkemelere başvurdukları takdirde mağduriyetlerin önleneceği kanaatindeyiz. Neticede yeniden değerlendirme yaparak başarılı bir aday tespit etmek zorundalar.

 

Sınav jürilerinin biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşması ve önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esas olmasına rağmen bir çok alanda yönetmeliğin 9.maddesine aykırı bir şekilde juri oluşturulmuştur. Örneğin; Kamu Yönetiminde alanıyla ilgili öğretim üyeleri varken İşletme, İktisat bölümü öğretim üyeleri, yabancı dil okutmanlığı için dille alakası olmayan Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri juri olarak görevlendirilmiştir. Eğer sınavlardan çekilen varsa veya bu alanda bir jüri yoksa 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirme ile başka üniversitelerden alanla ilgili jüri getirilmesi gerekir.

 

www.usak.tv’nin araştırmalar sonucunda mülakata giren adayların yönetmeliklere aykırı bir şekilde hepsinin başarısız sayıldığı bölümler aşağıda verilmiştir.

 

FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL

ANA BİLİM

UNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Arş. Gör.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Arş. Gör.

1

 

Ortaçağ Tarihi

Arş. Gör.

1

 

Fiziki Coğrafya

Arş. Gör.

1

İİBF

Yönetim Bilimleri

Arş. Gör.

1

Uşak MYO

Yerel Yönetimler

Öğr. Gör.

1

 

Makine

Öğr. Gör.

1

Banaz MYO

Çevre Koruma

Öğr. Gör.

1

 

 

 

 

Aklın ve bilimin ışığında sloganıyla yola çıkan Uşak Üniversitesi yönetimine duyarsızlığı ve ihmalkarlığı nedeniyle  her zamanki gibi kocaman bir sıfır veriyoruz. İlk önce sınav rezaletini yaşatan rektör hakkında YÖK’ten işlem yapmasını mağdurlar kamuoyu adına istiyoruz. Ardından da buradan rektöre çağrıda bulunuyor; sınava giren adayları mağdur eden yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya davet ediyoruz.  Kanun ve yönetmelikler hukuk devletini hayata geçirmenin bir aracıdır. Uşak Üniversitesi kimsenin çiftliği değildir, şahsi mülk gibi idare edilemez, edilmemelidir. Şu sıralarda üniversitede Anasına bak kızını al halk deyişine gönderme yapılarak şöyle bir espiri yapılmaktadır.

Genel Sekreterine bak, Personel Daire Başkanını alma, çünkü ikisi de aynı!

 www.usak.tv yanlışların takipçisi ve hukuk özürlülerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir.

 

 

 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER