ZEKA`DAN ÖNEMLİ DUYURU

ZEKA`DAN ÖNEMLİ DUYURU

ZEKA`DAN ÖNEMLİ DUYURU
banner471

Ajansımız 26 Aralık 2011 tarihi itibariyle “Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK)” ve “Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)”ı başvuruya açmıştır. Toplamda 18,1 milyon TL’lik kaynağı TR33 Bölgesi’ne aktaracak olan programlara yapılacak proje başvurularının son tarihi ODAK için 10 Şubat 2012 ve SÜKAP için 24 Şubat 2012’dir.Başvuruların tamamlanmasının ardından başlayacak değerlendirme sürecine ilişkin bazı asılsız ve yanıltıcı söylemlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu nedenle, belirtmek isteriz ki, sürece ilişkin doğru bilgiler Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanan ODAK ve SÜKAP Başvuru Rehberlerinde yer almaktadır. Değerlendirme süreci hakkında çıkan yanıltıcı söylemlere ek olarak Ajansımızın logosunu kullanarak ya da şifahen Zafer Kalkınma Ajansı ile alakalı gösterilmeye çalışılan bazı değerlendiriciler ve danışmanlık şirketleri olduğu gözlemlenmiştir. Ajansımızın akredite olmuş herhangi bir proje değerlendiricisi veya danışmanlık şirketi ile ilgisi bulunmamaktadır. Bağımsız değerlendiriciler yalnızca aşağıda belirtilen esaslarda seçilir ve “Gizlilik ve Tarafsızlık Beyannamesi ”ne uygun hareket ederler. Bu sebeple, değerli paydaşlarımızın Başvuru Rehberlerinde ve Ajansımızın internet sitesinde yer almayan veya Ajans uzmanları tarafından beyan edilmeyen herhangi bir bilgiye veya söyleme itibar göstermemeleri gerektiğini önemle vurgularız. Kısaca, değerlendirme süreci hakkında bilgi vermek gerekirse; başvuruların kabulünü takiben ODAK ve SÜKAP için iki aşamalı bir değerlendirme süreci başlayacaktır. İlk aşama olan “Ön İnceleme ”de, Ajans uzmanları arasından seçilen bir komisyon zamanında teslim edilen projelerin idari ve uygunluk kriterlerini sağlayıp sağlamadığını kontrol etmektedir. Ön inceleme, EK-A Başvuru Formu Bölüm 6’da yer alan Kontrol Listesi üzerinden gerçekleştirilir. Bu aşamada gerekli kriterleri sağlamayan proje başvuruları reddedilecek ve sonraki değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.Değerlendirme sürecinin ikinci aşaması puanlama sisteminin geçerli olduğu “Teknik ve Mali Değerlendirme”dir. Ajansımıza sunulan projelerin puan bazında değerlendirilmesi Ajans personeli tarafından yapılmamaktadır. Bunun yerine Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin belirttiği şekilde Ajansımızın internet sitesi üzerinden “bağımsız değerlendirici havuzuna” kaydolmuş değerlendiriciler arasından, alanında en az 5 yıllık uzmanlığa sahip, proje konularında deneyimli kişiler bağımsız değerlendirici olarak tespit edilerek değerlendirme süreci boyunca Ajansımız tarafından geçici olarak görevlendirilmektedir. Bu aşamada, ön incelemeyi geçmiş projeler Değerlendirme Tablosundaki kriterler (bknz. Başvuru Rehberleri) dikkate alınarak bağımsız değerlendiriciler tarafından 100 (puan) üzerinden değerlendirilir. Bağımsız değerlendiriciler projeleri güvenli bir ortamda, kamera kaydı alınarak ve dışarısıyla irtibatları bulunmaksızın değerlendirmektedir. Her bir proje en az iki farklı değerlendirici tarafından değerlendirilmekte ve ortalama puan esas alınmaktadır. İki puan arasında önemli bir farklılık bulunduğunda (15 puan veya üzeri) üçüncü bir bağımsız değerlendirici projeyi okuyacaktır. Ajansımız projelerin mevzuata uygun, adil ve etkin şekilde değerlendirilmesini temin edecektir.Bağımsız değerlendiricilerin puanlamaları sonucu oluşan “Başarılı Projeler Listesi” Değerlendirme Komitesi’ne sunulacaktır. Değerlendirme Komitesi kamu sektöründe en az 7 yıl deneyimli ve proje değerlendirme konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Değerlendirme Komitesi Başarılı Projeler Listesi’nde yer alan her bir proje için uygun görüşü verebilir veya Değerlendirme Tablosunda yer alan kriterlere uygun şekilde yeniden puanlandırabilir. Değerlendirme Komitesinin akabinde başarılı bulunan projeler Ajans Genel Sekreteri’nin görüşüne sunulur. Genel Sekreter proje listesini Yönetim Kurulu’na sunmadan önce listede yer alana her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler/inceletir. Genel Sekreter görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, Ajans uzmanlarını görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Başarılı projelerin listesi Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de eklenerek, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER